ഈ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം!

130-ാമത് കാന്റൺ മേള ഒക്‌ടോബർ 15-19 തീയതികളിൽ ഓൺലൈനായും ഓഫ്‌ലൈനായും നടക്കും.

ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ഓൺലൈൻ എക്സിബിഷനിലും ഓഫ്‌ലൈനിലും പങ്കെടുക്കും.
ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ബൂത്ത് നമ്പർ GI03 ആണ്
ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ലൈൻ ബൂത്ത് നമ്പർ 10.3E46 ആണ്

 

The 130th Canton Fair will be held online and offline on 15th-19th Oct
The 130th Canton Fair will be held online and offline on 15th-19th Oct1
The 130th Canton Fair will be held online and offline on 15th-19th Oct2
The 130th Canton Fair will be held online and offline on 15th-19th Oct3
The 130th Canton Fair will be held online and offline on 15th-19th Oct4
The 130th Canton Fair will be held online and offline on 15th-19th Oct5

പോസ്റ്റ് സമയം: ഒക്ടോബർ-16-2021